1990-1999

Publikacje wydane w latach 1990-1999

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014.


  • 1996 Aleksander Gieysztor, Książąt mazowieckich siedziba: Warszawa od Bolesława II do Janusza III, [w:] Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668, red. Przemysław Mrozowski, Marek Werde, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa, s. 31-35
  • 1996 Ewa Suchodolska, Warszawa książąt mazowieckich. Katalog. Część I, [w:] Narodziny stolicy. Warszawa w latach 1596-1668, red. Przemysław Mrozowski, Marek Werde, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa, s. 177-183
  • 1994 Encyklopedia Warszawy, red. Barbara Petrozolin-Skowrońska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • 1993 Katalog zabytków sztuki. Miasto Warszawa. Stare Miasto, cz.1, red. Jerzy Z. Łoziński, Andrzej Rottermund, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa
  • 1992 Artur K.F. Wołosz, Początki drewnianej architektury kościelnej na Mazowszu, „Notatki Płockie”, Nr 37/2-151/1992, s. 3-8
  • 1991 Bogusław Gierlach, Pierwszy gród Jazdów, „Tajemnice Warszawy”, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Ciechanów
Reklamy