1980-1989

Lista książek i artykułów z lat 1980-1989

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014


  • 1987 Marek Dulinicz, Wczesnośredniowieczne stosunki osadnicze, [w:] Osadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego (V w. p.n.e.-XII w. n.e.), red. Jerzy Pyrgała, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, s. 117-139
  • 1985 Jarosław Widawski, Warszawski dom mieszkalny w średniowieczu, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa
  • 1985 Krystyna Sroczyńska, Jadwiga Jaworska, Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie. Materiały ikonograficzne w malarstwie, rysunku i grafice (1581-1939), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa
  • 1984 Lidia Eberle, Źródła do poznania technologii kroju i szycia średniowiecznego obuwia warszawskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.XXXII, 1984, Nr 2, s. 199-210
  • 1983 Lidia Eberle, Torebki dawnych warszawiaków, „Kronika Warszawy”, Nr 1/53, 1983, s. 139-147
Reklamy