1960-1969

Literatura. Lata 1960-1969

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014


 • 1969 Bogusław Gierlach, Zagadnienie lokalizacji pierwotnego grodu na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 211-214
 • 1969 Jacek Strupiechowski, Ślady późnośredniowiecznych i nowożytnych konstrukcji drewnianych na stanowisku Solec w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 215-220
 • 1969 Dariusz Członkowski, Badania archeologiczne na terenie dawnej prochowni przy ul. Mostowej w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 235-247
 • 1969 Bogusław i Olga Gierlachowie, Badania archeologiczne metodą studni na stanowisku Gnojna Góra w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 249-252
 • 1969 Krzysztof Janiszowski, Odkrycie średniowiecznego osadnictwa na obszarze jurdyki nowoświeckiej, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 254-257
 • 1969 Jacek Strupiechowski, Materiały z wierceń badawczych na Gnojnej Górze w Warszawie w 1965 r, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 258-269
 • 1969 Alina Wiercińska, Badania nad strukturą antropologiczną czaszek z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Warszawie-Wilanowie, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 270-279
 • 1969 J. Głosik, Topór żelazny znaleziony w Olszynce Grochowskiej w Warszawie na Gocławku, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIV, 1969, z. 2, s. 288-289
 • 1968 J. Głosik, Grot bełtu do kuszy znaleziony w Warszawie nad Wisłą w pobliżu Cytadeli, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIII, 1968, z. 3-4, s. 424
 • 1968 Krystyna Musianowicz, Umocnienia brzegu osady w Warszawie-Bródnie Starym, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXIII, 1968, z. 3-4, s. 332-337
 • 1966 J. Głosik, Grot żelazny włóczni wczesnośredniowiecznej z Żerania w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXXII, 1966, z. 1-2, s. 246
 • 1963 Hanna Szwankowska, Komisja Badań Dawnej Warszawy Towarzystwa Miłośników Historii w 1962 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.XI, 1963, Nr 3-4, s. 637-638
 • 1963 J. Głosik, Wczesnośredniowieczny miecz żelazny, znaleziony w okolicach „Królikarni” w Warszawie, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXIX, 1963, z. 2, s. 221-222
 • 1963 Krystyna Musianowicz, Osada podgrodowa w Warszawie – Bródnie Starym w świetle badań z 1961 roku, „Wiadomości Archeologiczne”, t.XXIX, 1963, z. 3, s. 235-249
 • 1961 Melania Klichowska, Znaleziska zbóż na terenie ziem polskich od neolitu do XII wieku n.e., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.IX, 1961, Nr 4, s. 676-701
Reklamy