1950-1959

Lista publikacji. Lata: 1950-1959

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014


  • 1959 Jerzy Senkowski, Księga skarbowa Janusza II księcia mazowieckiego z lat 1471-1490, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.VII, 1959, Nr 3 (dodatek)
  • 1957 Tadeusz Lalik, Zagroda na Mazowszu w XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.V, 1957, Nr 3/4, s. 487-502
  • 1955 Adam Wolff, Uwagi w sprawie osadnictwa Równiny Praskiej w XI-XVI w, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.III, 1955, Nr 2, s. 375-402
  • 1954 Aleksandra Świechowska, Zdzisław Tomaszewski, Komisja Badań Dawnej Warszawy. Sprawozdanie z wyników prac terenowych w 1953 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R.II, 1954, Nr 3, s. 547-565
Reklamy